Klachtenregeling

Wet- en regelgeving

 

Mocht een opdrachtgever en/of een andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van CTB, dan kan deze zich eveneens via het webformulier op deze pagina wenden tot de onze vertrouwenspersoon.

Uiteraard kunt u de klacht ook schriftelijk bij ons indienen ter attentie van de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal een ontvangstbevestiging aan u verstrekken, waarin onder andere wordt vermeld op welke termijn uw klacht in behandeling wordt genomen en voor welke datum u een reactie tegemoet kunt zien.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

 

Elst, 6 juli 2016

Het bestuur

Ik wil graag gebruik maken van de:

klokkenluidersregelingklachtenregeling

Uw naam (niet verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (niet verplicht)

Uw bericht (verplicht)